Veiklos sritys


Raseinių r. Betygalos Maironio pagrindinės mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Raseinių r. Betygalos Maironio pagrindinės mokyklos švietimo veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu:

  • pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
  • kitos švietimo veiklos rūšys: ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10; priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20; pradinis ugdymas, kodas 85.20; sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51; kultūrinis švietimas, kodas 85.52; kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59; švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60; kitos ne švietimo veiklos rūšys:  nuosavo arba nuomojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20; vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;  bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01; muziejų veikla, kodas 91.02; sporto klubų veikla, kodas 93.12; maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29; kitas niekur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39; kita, niekur nepriskiriama, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 88.99.

Skip to content