Raseinių r. Betygalos Maironio pagrindinės mokyklos direktorės Darės Zurlienės 2022 m. veiklos ataskaita


Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 10 punktas nurodo, kad švietimo įstaigos vadovas kiekvienais metais, iki sausio 20 dienos, parengia metų veiklos ataskaitą, paskelbia viešai ir pateikia svarstyti mokyklos bendruomenei ir Mokyklos tarybai.
Mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo ataskaitos paskelbimo mokyklos interneto svetainėje turi teisę teikti pasiūlymus dėl jos vertinimo Mokyklos tarybai.
Mokyklos taryba per 15 dienų nuo ataskaitos pateikimo, įvertinusi ją ir mokyklos bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl mokyklos vadovo metų veiklos įvertinimo.
Siūlymus dėl ataskaitos vertinimo siųskite Raseinių r. Betygalos Maironio pagrindinės mokyklos tarybos pirmininkei Birutei Barodicienei el. paštu birute.barodiciene@betygalosmokykla.lt  arba info@betygalosmokykla.lt 

Skip to content