Karjeros paslaugos


PROFESINIS INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS

 Jei Tau rūpi Tavo karjera,

naktimis negali užmigti, nes nuolat kamuoja klausimai „Ką ir kur studijuoti?“,

negali pasirinkti tarp dviejų specialybių ir nuolat svarstai visus už ir prieš,

visada viskuo abejoji, ateik į

Karjeros planavimo centrą mokyklos skaitykloje.

Tikslas – teikti paslaugas mokiniams renkantis tolimesnio mokymosi kelią, aktyviai planuojant ir kuriant savo profesinę karjerą.

 Uždaviniai:

 • Teikti pagalbą lankytojams, ieškant informacijos apie tolimesnį mokymąsi, norimą profesiją, nustatant gebėjimus bei polinkius testų pagalba.
 • Konsultuoti mokytojus, mokinius, tėvus profesijos, mokymosi profilio pasirinkimo klausimais.
 • Rinkti, kaupti ir sisteminti informacinę medžiagą, reikalingą profesiniam informavimui, karjeros planavimui.

Profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas mokykloje teikia:

 • RŠPT metodininkė Jurga Urbonavičienė;
 • klasių vadovai;
 • dalykų mokytojai.

Paslaugos teikiamos vadovaujantis šiais dokumentais:

 • Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas.
 • Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis.
 • Ugdymo karjerai programa.

(visi šie dokumentai yra paskelbti mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje, adresu: www.mukis.lt )

Naudingos nuorodos internete:

 • ugdymo karjerai informacinė sistema mokiniams, mokytojams ir tėvams: mukis.lt;
 • atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema (AIKOS) : aikos.smm.lt – išsami informacija apie mokslą ir studijas Lietuvoje, studijų ir mokymo programos, švietimo institucijos, teisės aktai, profesinės kvalifikacijos ir kt.;
 • Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti: www.lamabpo.lt/  – rasite informaciją apie bendrąjį priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas, studijų programų sąrašą, konkursinio balo skaičiuoklę ir kt.;
 • visos mokymo įstaigos ir mokymo programos. Profesijos ir jų aprašai. Konkursinio balo skaičiuoklė. Straipsniai, skelbimai būsimiems studentams. Online testai (testai pagal mokomuosius dalykus): www.studijos.lt;
 • profesinio informavimo ir konsultavimo specialistams skirtas portalas, kuriame rasite testų, filmų apie profesijas, leidinių:  euroguidance.lt;
 • Lietuvos darbo birža, kurioje pateikiama informacija apie situaciją darbo rinkoje ir įsidarbinimo galimybes: www.ldb.lt;

švietimas Lietuvoje, profesinės bei aukštosios mokyklos, stojimo sąlygos, testai, filmuota medžiaga apie profesijas, Europass CV, studijų, mokymosi, įsidarbinimo galimybės Europoje: www.karjerosmokykla.europass.lt;

 • smagūs filmukai apie karjeros planavimą (karjeros planavimo žingsniai 1/4, 2/4, 3/4, 4/4):

1) savęs pažinimas:  www.youtube.com/watch?v=a5n8y2HicsY&feature=player_embedded

2) profesijos pasirinkimas:  www.youtube.com/watch?v=7kXO8lVaHZk

3) mokymosi kelio pasirinkimas:  www.youtube.com/watch?v=GkpJcCFstnc 

4) darbo paieška: www.youtube.com/watch?v=qVix8yoEQnE .

Testai ir klausimynai internete, padedantys pažinti save:

Profesijos pasirinkimo testas:

www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1 

Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas:

www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2

Asmenybės kryptingumo įvertinimo testas:

www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3

Interesų klausimynas:

www.aikos.smm.lt/karjeros_testai.htm

Savęs pažinimui:

www.karjera.puslapiai.lt/pazink_save.htm 

Gebėjimų klausimynas:

www.bkp.tavokarjera.lt/testai.php?t=5 

Skip to content