Mokyklos atributika


Betygalos Maironio pagrindinės mokyklos herbas

Mokyklos herbas

Mokyklos himnas:

Juozas Nekrošius

Mes gimėm čia , mes augom čia,
Rasas išbraidę,
Juodoj lentoj balta kreida
Parašėm pirmą raidę.

Mes mylime Betygalą
Dubysos bangą.
Mes Alma Mater šlovinam –
Mokyklą brangią.
Ir girdime mes Sandravą
Maironio lyrą skambią.
Mes Alma Mater šlovinam –
Mokyklą brangią.

Tėvynė, darbas ir garbė
Svarbiau už viską!
Mes nesustosim pakely –
Mūs akys ryžtu tviska.
Naujoms kartoms žvaigždynai švies
Ir kelią rodys.
Pasveikins jas ir drąsins jas
Maironio šventas žodis.

Mes mylime Betygalą
Dubysos bangą.
Mes Alma Mater šlovinam –
Mokyklą brangią.
Ir girdime mes Sandravą
Maironio lyrą skambią.
Mes Alma Mater šlovinam –
Mokyklą brangią.

Mes gimėm čia , mes augom čia,
Rasas išbraidę,
Juodoj lentoj balta kreida
Parašėm pirmą raidę.
Mes mylime Betygalą
Dubysos bangą.
Mes Alma Mater šlovinam –
Mokyklą brangią.
Ir girdime mes Sandravą
Maironio lyrą skambią.
Naujoms kartoms žvaigždynai švies
Ir kelią rodys.

Skip to content