Istorija


1579m. įsteigta Betygalos parapinė mokykla. Mokoma lotynų, lenkų kalbos.
1919 m. Betygalos valsčiaus taryba nutarė atkurti Betygaloje pradžios mokyklą.
1946 m. Betygalos mokykla tapo gimnazija.
1949 m. mokyklą baigė pirmoji vidurinės mokyklos laida.
1987 m. spalio mėn. Ministrų Tarybos nutarimu mokyklai suteikiamas poeto Maironio vardas ir įkuriamas Maironio muziejus.
1989 m. spalio mėn. paminėtas mokyklos 410 – ųjų metinių jubiliejus
Betygalos mokyklą baigė garsūs visoje Lietuvoje žmonės: kalbininkas profesorius Vincentas Drotvinas, politologijos profesorius Petras Setkauskis, rašytojas ir poetas Jonas Mačiukevičius, teisininkas Mykolas Ignotas, dailininkė Violeta Digrytė – Staneikienė, poetai Juozas Nekrošius ir Antanas Cibulskis, garsūs savo moksline veikla broliai Antanas ir Feliksas Mačianskai.

2015 m. gegužės 18 d. įregistruota Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazija.

Skip to content