Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai


2022 m.

4 klasė

6 klasė

8 klasė

2021 m.

4 klasė

8 klasė

2020 m.

NMPP nevyko dėl Covid 19 pandemijos.

Skip to content